Verbintenissenrecht

Ook voor andere vragen die liggen op het gebied van verbintenissenrecht bent u welkom bij Terrahe Jurist. U kunt dan denken aan:

Nakoming van een overeenkomst, of juist het uitblijven daarvan

Het is van belang te weten wat u moet doen wanneer uw contractspartner zich niet houdt aan zijn afspraken. U zult dan mogelijk aanspraak willen maken op schadevergoeding of ontbinding. Dat recht bestaat echter niet zonder meer. Moet bijvoorbeeld eerste sprake zijn van verzuim? En wanneer moet u een ingebrekestelling versturen? En, indien een factuur niet wordt voldaan, wanneer mag u incassokosten rekenen?

En daarnaast kunnen bij nakoming zaken spelen als opschorting en verrekening.

Opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Bij de beoordeling van overeenkomsten kan ook worden gedacht aan de geldigheid er van. Bijvoorbeeld omdat sprake zou zijn van bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling.

Daarnaast gaat het bij overeenkomsten vaak over de uitleg er van. Wat mochten partijen van elkaar verwachten. In die context valt dan vaak de term ‘Haviltex’, wat de naam is van een belangrijke uitspraak over de uitleg van overeenkomsten. Ook de redelijkheid en billijkheid kunnen bij de uitleg van contracten een belangrijk rol spelen.

Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

Wanneer u als zakelijke partij diensten of producten aanbiedt zult u mogelijk gebruik (willen) maken van algemene voorwaarden. Dat voorkomt dat u per contract allerlei algemene zaken telkens zult moeten opnemen en overeenkomen. In algemene voorwaarden kunnen zaken worden geregeld als betaaltermijnen en andere termijnen, een regeling voor opzegging, garantiebepalingen of uitsluitingen.

Niet alles mag worden opgenomen in algemene voorwaarden. Zeker wanneer u zaken doet met een consument moet rekening worden gehouden met de zogenaamde zwarte lijst en grijze lijst.

Ook is het van belang goed in de gaten te houden of de algemene voorwaarden wel ter hand zijn gesteld en van toepassing zijn.

Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid voor personen of zaken

Een onrechtmatige daad kan zich op vele manieren voor doen. Het is dan zaak om dat aansprakelijkheid en de schadevergoeding correct af te wikkelen.

Daarnaast is het mogelijk om aansprakelijk te zijn voor gedragingen van anderen of voor zaken, zoals:

  • minderjarige kinderen;
  • ondergeschikten (werknemers);
  • niet-ondergeschikten;
  • gebrekkige zaken;
  • bouwwerken;
  • dieren,

waarbij het eveneens goed is om te weten wat uw rechten en plichten zijn.