Huurrecht

Zowel verhuurders als huurders kunnen terecht bij Terrahe Jurist, voor onder meer de volgende kwesties:

Einde van de huur

Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer de overeengekomen tijd is verstreken, maar ook wanneer er initiatief wordt of moet worden genomen om eerder uit elkaar te gaan. De verhuurder kan bijvoorbeeld ontruiming vordering wegens achterstallige betaling of wegens overlast. Mogelijk is die overlast zelfs het gevolg van het kweken van wiet of het fabriceren van andere verboden middelen.

Gebreken

Ook wordt er veel geprocedeerd over gebreken. Zoals over de vraag óf sprake is van een gebrek, waar dan vaak een deskundige bij wordt betrokken. Ook staat geregeld ter discussie wie wat mag of moet doen wanneer sprake is van een gebrek. Bijvoorbeeld of de huurder dan bevoegd is om zelf actie te ondernemen om de gebreken te herstellen. En, mag de huur dan worden opgeschort?

Huurbetaling

Het komt geregeld voor dat een huurder om welke reden dan ook achter is met de huurbetaling. Dat kan aanleiding geven om de huurovereenkomst te beëindigen en actie te ondernemen tot ontruiming.

Opstellen/beoordelen huurovereenkomst

Net als bij de arbeidsovereenkomst geldt dat het hiermee begint en dat Terrahe Jurist u hier bij van dienst kan zijn.