Incasso

Als ondernemer zijn er weinig zaken vervelender dan nota’s, facturen of rekeningen die niet correct worden betaald. Daarom is het prettig om hiervoor te kunnen aankloppen bij Terrahe Jurist, zodat u zich weer bezig kunt houden met ondernemen.

Bij een incassotraject zal zeker rekening worden gehouden met de relatie met de klant/debiteur. Het kan immers zijn dat die relatie nog goed is en u deze in stand wilt laten.

Ook zal er aandacht worden besteed aan het eventuele verweer dat de debiteur heeft gevoerd.

Niet onbelangrijk, u wilt uiteraard wel dat het incassotraject u onder aan de streep iets oplevert. Daarom zal op voorhand ook duidelijk worden stil gestaan bij de kosten die met de incasso gepaard gaan, waarbij ‘no cure, no pay’ bespreekbaar is.