Kosten

Kosten van mijn werkzaamheden

Voor mijn werkzaamheden reken ik een uurtarief. Dit uurtarief bedraagt € 125,- ex BTW voor een particulier en € 175,- ex BTW voor een ondernemer.

In overleg kan ook een vaste prijs worden afgesproken, bijvoorbeeld voor de beoordeling van een arbeidsovereenkomst of het opstellen van algemene voorwaarden.

Ook voor incasso-werkzaamheden kan een maatwerkoplossing gevonden worden, waarbij ‘no cure no pay’ bespreekbaar is.

Kosten van derden

Het kan zijn dat voor uw zaak kosten moeten worden gemaakt omdat ik anderen moet inschakelen. Deze kosten zullen op voorhand worden besproken, maar komen wel voor uw rekening. Veel voorkomende kosten van derden zijn de volgende:

  • Deurwaarderskosten: veel procedures moeten worden gestart met een zogenoemde dagvaarding. Die dagvaarding moet door een deurwaarder worden uitgebracht. Hiervoor geldt een standaard tarief, net als voor veel andere werkzaamheden van de deurwaarder. Dit tarief ligt net iets boven de € 80,- ex BTW;
  • Griffierecht: voor het starten van de meeste procedures is griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Dit is eigenlijk een soort entreegeld. Wanneer u de verwerende (gedaagde) partij bent, bent u in de meeste gevallen echter géén griffierecht verschuldigd. Op www.rechtspraak.nl kunt u zelf opzoeken of en hoeveel griffierecht u bent verschuldigd;
  • Deskundigen: soms is de inzet van een deskundige nodig. Bijvoorbeeld om een bepaalde schade vast te stellen. Op voorhand zal ik dan, indien mogelijk, een offerte opvragen en met u bespreken. Dat is niet altijd mogelijk, omdat in sommige procedures de rechter een deskundige aanwijst, zodat er veel minder/geen invloed is op de kosten.

Proceskostenveroordeling

Wanneer de rechter het vonnis uitspreekt in een procedure, zal in het vonnis ook één van beide partijen worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Kort gezegd komt het er op neer dat de partij die (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld, de proceskosten van de andere partij dient te voldoen. Daaronder vallen in ieder geval de kosten van de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding en het griffierecht. Ook zal een bedrag kunnen worden toegekend aan salaris voor de gemachtigde van de andere partij.

Al met al kan een proceskostenveroordeling behoorlijk in de papieren lopen, zodat het goed is om daar rekening mee te houden voordat een procedure wordt gestart. Indien u namelijk in de proceskosten wordt veroordeeld, moet u deze zelf aan de wederpartij voldoen. Aan de andere kant, wanneer de wederpartij in de proceskosten wordt veroordeeld, komt die vergoeding in beginsel aan u toe. Dat is dan een tegemoetkoming in de kosten die u heeft moeten maken. Doorgaans is het niet voldoende om de volledige kosten te dekken.