Koop/Consumentenkoop

Bij een koopovereenkomst hebben partijen over en weer diverse rechten en verplichtingen. Zo heeft een koper een onderzoeksplicht voordat tot aankoop wordt overgegaan en heeft de verkoper een mededelingsplicht, met name als het gaat om bekende gebreken.

Daarnaast mag een koper verwachten dat de gekochte zaak aan de overeenkomst beantwoordt. Met andere woorden: heeft hij gekregen wat hij mocht verwachten. Wanneer dat niet zo is levert dat (mogelijk) non-conformiteit op. Dat geeft de koper diverse rechten, zoals herstel of vermindering van de overeengekomen prijs. Zeker wanneer de koper consument is en van een zakelijke partij heeft gekocht staat de koper dan sterk in zijn schoenen.

Indien de koper meent dat sprake is van non-conformiteit zal dit dikwijls leiden tot het uitblijven van de koopprijs. Daar staat dan vaak tegenover dat de verkoper van oordeel is dat er een prima product is afgeleverd en betaling eist.

Discussies omtrent non-conformiteit kunnen zich bij uitstek voordoen bij de aankoop of verkoop van auto’s, zeker als het een occasion is. En zeker wanneer de (BOVAG) garantie is verstreken. Belangrijk aandachtspunt is dan dat een koper niet zonder meer voor rekening van de garage het gebrek door een andere garage mag laten verhelpen.

Ook bij de aankoop van een nieuw huis speelt geregeld de vraag of het huis wel beantwoordt aan de overeenkomst. Van groot belang daarbij is dan hoe invulling is gegeven aan de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht. En wat er in de koopovereenkomst is opgenomen (ouderdomsclausule?) en welke rol een makelaar daar bij heeft gespeeld.

Mocht u een geschil hebben over een koopovereenkomst, neemt u dan gerust contact op met Terrahe Jurist.