Overig

Ook buiten de hiervoor genoemde rechtsgebieden overleg ik graag met u hoe ik u van dienst kan zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

Burenrecht

‘Gedoe’ met de buren, niemand wil het, maar soms is het niet anders. Overhangende takken, een kraaiende haan, een blaffende hond, een aanbouw over de erfgrens of zelfs de ligging van de erfgrens, geluidsoverlast, noem maar op.

Juist in die gevallen kan het goed zijn om een jurist in de arm te nemen. Dit kan er toe leiden dat de situatie niet (nog) verder escaleert,

Erfrecht

Ook op het gebied van erfrecht ligt juridisch getouwtrek vaak op de loer.

Ter discussie kan staan of een testament wel rechtsgeldig is, omdat degene die het testament liet opstellen op dat moment daartoe niet meer wilsbekwaam zou zijn in verband met dementie.

Ook de uitleg van een testament kan voer zijn voor discussie.

Net als de vraag of de executeur zich wel aan de regels houdt en of de nalatenschap wel correct wordt afgewikkeld.

Daarnaast kan een beroep op de legitieme portie aan de orde zijn.

Letsel

Heeft u een ongeluk gehad, bijvoorbeeld een aanrijding met de auto of een val over een stoeptegel, dan is het zaak te beoordelen of een ander daarvoor aansprakelijk is.

En uiteraard vervolgens de schade te claimen bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar en toe te zien op correcte afwikkeling van die schade.

Zeker wanneer de aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid (aanvankelijk) niet wil erkennen is het goed om niet alleen de strijd aan te gaan, maar juridische bijstand in te schakelen.